Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hvězdoňovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hvězdoňovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Hvězdoňovice
  Hvězdoňovice 8
  675 21 Okříšky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Hvězdoňovice
  Hvězdoňovice 8
  675 21 Okříšky

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 561 200 499
  mobilní telefon: +420 725 101 344

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hvezdonovice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Obec Hvězdoňovice
  Hvězdoňovice 8
  675 21 Okříšky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@hvezdonovice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  6byb57w

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 17024711/0100

6. IČO

00377287

7. DIČ

CZ00377287

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE 2023.pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE 2022.pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE Hvězdoňovice 2021.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

17.1.2022. pořadové č. 1/2022 Spravedlivá energie-litfin: více informací na OÚ Hvězdoňovice.

20.8.2019 pořadové č.1/2019Skener_20190820 (3).jpg

4.4.2018 Seznam právnických osob, majících dluh vůči obci. Více informací na OÚ Hvězdoňovice.

17.8.2017 Kross s.r.o. škodlivé ptactvo, více informací na vyžádání u OÚ Hvězdoňovice

5.7.2017 REMAAOS-zpětný odběr odpadů, více informací na vyžádání u OÚ Hvězdoňovice

Informace o odpadovém hospodářství:

Informace o odpadovém hospodářství obce Hvězdoňovice za rok 2021.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: