Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost platnost do
Nařízení 1_2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hvězdoňovice 9. 1. 2015  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování... 1.1.2020 30.6.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění...

1.1.2020

1.12022

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020 22.5.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o nočním klidu 1.1.2020 25.3.2024

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek

1.1.2020  

Obecně závazná vyhláška č1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíOZV č. 1)2020 - MPVP.pdf

22.5.2020 31.12.2023
OZV_obce Hvězdoňovice č 1 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022

 31.12.2023

OZV 12023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.7.2023  
OZV 2 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024  
OZV 3 2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024  
OZV 4 2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.12024  
OZV 12024 Noční klid.pdf 26.3.2024