Drobečková navigace

Úvod > Turistika v okolí

Turistika v okolí

Rozcestí Na Kříži

Místo
Jihlava
Typ

Rozcestí s hájenkou nedaleko kóty Čertice 613 m.n.m., křížení zelené a žluté turistické značky. Rozcestí leží na spojnici obcí Hrutov-Heraltice.

Více

PR U římské studánky

Místo
Jihlava
Typ

Bukový les v katastru obce Kněžice u Třebíče. Výskyt četných druhů ptáků a živočichů typických pro smíšené porosty, bohatý podrost lesní květeny.

Více

PP Na Kopaninách

Místo
Třebíč
Typ

Louka nad Radonínem s výskytem některých ohrožených druhů teplomilné květeny.

Více

PR Na podlesích

Místo
Jihlava
Typ

Podmáčená louka s bohatým lučním porostem a na jaře kvetoucími vstavači májovými. Přírodní rezervace Na Podlesích leží jižně od obce Hrutov na Strážním potoce, pod Strážní horou. Vpravo od silnice…

Více

PP Urbánkův palouk

Místo
Jihlava

Chráněné území v katastru obce Nová Brtnice, při silnici. jedná se o podmáčenou louku s výskytem rašeliništní květeny.

Více

Radonín

Místo
Třebíč
Typ

Malá vesnička ležící kousek od Brtnice, v okolí jsou lesy a pole. Nad vesnicí chráněné území Na Kopaninách.

Více

Hrutov

Místo
Jihlava
Typ

Malá vesnička s Kostelíkem kousek od Brtnice ležící pod Strážní horou. Nad vesnicí rybníky Nový a Obůrka s bohatou pobřežní vegetací, nedaleko vesnice PP Na podlesích s chráněnou jarní květenou.

Více

Hranečník

Místo
Třebíč
Typ

Rybník ležící východně od rybníka Maršovce. Na březích pár chat, rybník zarostlý při březích rákosím, což umožňuje nerušený život vodnímu ptactvu a obojživelníkům. Výskyt poláka malého a lysky…

Více

Maršovec

Místo
Třebíč
Typ

Jeden z mnoha rybníků v okolí Pozďatína, po hrázi vede žlutá turistická značka z obce Pyšel do žel. stanice Studenec. Díky bohaté pobřežní vegetaci je rybník hnízdištěm lysky černé a několika druhů…

Více

Příseka

Místo
Jihlava
Typ

Malá obec 8 km od Jihlavy vzniknuvší začátkem 13.století. Podle prvních písemných zmínek byla osada součástí tišnovského kláštera, v průběhu let potom patřila různým panstvím. V obci je hezký…

Více